Profesor MUDr. Pavel Calda, CSc.

Narozen 7.1.1957 Praha

Tel.: +420 224961111, -7273, -7458 email: pavel.calda(et)lf1.cuni.cz

Gynekologicko porodnická klinika 1. LF UK a VFN Apolinářská 18, 128 51 Praha 2

Stručný životopis (aktualizace 1/2024) v pdf ke stažení klikni zde

Kontaktní údaje:

Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF a VFN, Apolinářská 18, 128 51, Praha 2

Současná pozice:  Profesor,  vedoucí,  Centrum fetální medicíny a Oddělení ultrazvukové diagnostiky
Specializace:  Materno-fetální medicína,  porodnictví a  gynekologie,  genetika

Klinické zaměření: prenatální diagnostika,  ultrazvukové   zobrazování, fetální terapie

Životopis

Pavel Calda je materno-fetální specialista u Apolináře na Gynekologicko-porodnické klinice a vede Centrum Fetální Medicíny a ultrazvukové diagnostiky. Je profesorem na 1.lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.  Zabývá se také reprodukční genetikou.  Profesor Calda vystudoval medicínu  na Karlově univerzitě v  Praze, atestoval v oboru  porodnictví a  gynekologie, genetice a materno-fetální medicíně.

Profesor Calda založil Českou ultrazvukovou společnost v gynekologii a porodnictví a  Českou společnost fetální medicíny.  Je členem International Advisory Board – American Journal  of  Obstetrics and Gynecology  a šéfredaktorem  časopisu Actual Gynecology.  Je ve výboru  European Society of Gynecology a International Society for Placenta Accreta Spectrum, jejíž je i  zakládajícím členem. Získal ISUOG Service Award za přínos k rozvoji společnosti, Pawlikovu cenu (Cilag Foundation) a  Sonkovu cenu za ultrazvuk v porodnictví  a  gynekologii. V roce 2024 jej časopis Forbes vybral mezi 50 nejlepších lékařů Česka.

Profesor Calda publikoval více než 120 vědeckých prací, napsal několik knih a kapitol.  Jeho H-index je v současné době 24 a je citován ve více než 2400 publikacích.

Aktuálně (1/2024)

Mezinárodní
člen výboru International Society for Abnormaly Invasive Placenta
člen mezinárodního sboru poradců – American Journal of Obstetrics and Gynecology 2007-dosud
Section editor – European Gynecology & Obstetrics
Editorial board member – Medical Science Monitor
Editorial board – Gynecological and Reproductive Endocrinology and Metabolism
Editorial board –ObGyn.net 
Editorial board – MINERVA GINECOLOGICA

Národní
předseda České společnosti pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví, ČLS JEP
šéfredaktor časopisu Actual Gynecology and Obstetrics
předseda komise pro státní závěrečné zkoušky
člen poradní komise Ministerstva zdravnotnictví ČR
editor profesního portálu  www.gynstart.cz
člen – Česká společnost lékařské genetiky ČLS JEP

 

V minulosti

bývalý člen výboru Mezinárodní společnosti pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví pro léta 2007-2011
(Member of the board, International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology - ISUOG)
bývalý člen komise pro tvorbu standardů ISUOG Mezinárodní společnosti pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví 
bývalý šéfredaktor časopisu  Moderní Gynecologie
bývalý člen výboru   Perinatologické sekce České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP
bývalý člen redakční rady časopisu Donald School Journal of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
bývalý člen komise pro vzdělávání EAPM European association of perinatal medicine for the years 2011-12
bývalý předseda Sekce fetální medicíny Čs. gyn. por. společnosti ČLS JEP
člen výboru (bývalý předseda)  Ultrazvukové sekce čs. gyn. por. společnosti ČLS JEP
bývalý člen revizní komise České lékařské společnosti ČLS JEP do r.2023

 

Zaměstnání

1984 – dosudGynekologicko porodnická klinika 1. LF UK a VFN
2012Profesor, vedoucí oddělení ultrazvukové diagnostiky a centra fetální medicíny. Oddělení ultrazvukové diagnostiky je referenčním centrem III. typu pro závažné případy z celé ČR. Vedle speciální ultrazvukové diagnostiky transabdominální a vaginální je k disposici celé spektrum invazivních metod asistovaných ultrazvukem (biopsie choria, amniocentéza, punkce pupečníku, intraumbilikální transfuse, amnioinfuze, zakládání shuntu) a fetální endoskopie Oddělení odvede kolem 25 000 vyšetření ročně a kolem 1500 invazivních výkonů asistovaných ultrazvukem. Vedle léčebně preventivní činnosti slouží oddělení k výuce studentů a postgraduální výchově. Oddělení má přímou návaznost na cytogentickou, molekulárně genetickou, hematologickou a virologickou laboratoř.
1998 – 2011Docent
1994 – 1998Odborný asistent, vedoucí oddělení ultrazvukové diagnostiky a centra fetální medicíny
1990 – 1994Ordinář pro prenatální diagnostiku a terapii
1984 – 1990Sekundář, úplné vzdělání v gynekologii a porodnictví
1983 – 1984Vojenská základní služba
1976 – 1977Anatomický ústav FVL UK v Praze, Pitevní laborant.

Mezinárodní zkušenosti

2012Full Visiting Professor et  Weill Cornell Medical College, New York, USA  (lectures at Jamaica Hospital, NY Hospital Queens, Weill Cornell Medical College and Lincoln Hospital), březen 2012
1981 a 1992
Westfälische Universität, Münster, Německo. Profesor Wolfgang Holzgreve Dva měsíční pobyty na perinatologickém oddělení.
2002
Florida Institute for Fetal Diagnosis and Therapy, USA. Dr. Rubén Quintero, stáž na oddělení – fetální endoskopie
2003
Fetal medicine foundation, London and Harris Birthright centrum, Prof. Kypros Nicolaides, stáž na oddělení – screening v I. trimestru

Odbornost

2012Jmenování profesorem
1. lékařská fakulta Karlovy University, Praha
2008
Nástavbová specializace Fetomaternální medicína (specializace ustanovena v roce 2008)

1998

Habilitace: jmenování docentem
1. lékařská fakulta Karlovy University, Praha

1994

Udělení hodnosti kandidáta lékařských věd: Kordocentesa v prenatální diagnostice a léčbě.
1. lékařská fakulta Karlovy University, Praha

1993

Nástavbová atestace z klinické genetiky,
ILF, Praha

1990

Atestace II. stupně z gynekologie a porodnictví
ILF, Praha

1986

Atestace I. stupně z gynekologie a porodnictví
ILF, Praha

1983

Promoce
Fakulta všeobecného lékařství University Karlovy, Praha

Organizace konferencí a členství v redakčních radách

1994
Současný stav a možnosti fetální mediciny. Praha, Kongresový sál Na Homolce, hlavní organizátor a garant konference
1996
Peco Eucromic, mezinárodní konference, Praha, Motol, člen vědeckého výboru
1997
Výroční konference České gynekologicko-porodnické společnosti, Karlovy Vary, člen vědeckého výboru
1997
Fetus as a patient, mezinárodní kurs, Praha, člen vědeckého výboru
1999
Prenatální kardiologie, Praha, člen kongresového výboru
1999 – dosud
šéfredaktor časopisu Moderní gynekologie
2000
Celostátní konference Sekce fetální mediciny, hlavní organizátor
2000
21. Celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky, člen organizačního a vědeckého výboru
2000
Výroční konference České gynekologicko-porodnické společnosti, Brno, člen vědeckého výboru
2001
Mezinárodní konference: Fetal Cell in Maternal Circulation, člen vědeckého a organizačního výboru
2001 – dosud
člen redakční rady časopisu Medical Science Monitor
2001
Konference Sekce fetální mediciny, hlavní organizátor, Praha
2001 – dosud
editor internetového profesního portálu www.GYNSTART.cz
2001
22. Celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky, předseda organizačního a vědeckého výboru, Praha
2002
2. Celostátní konference Sekce fetální mediciny, hlavní organizátor
2002
23. Celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky, předseda organizačního a vědeckého výboru, Praha
2002
15th Congress of the International Perinatal Doppler Society (International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology Perinatal Doppler Focus Group), předseda organizačního výboru
2003
3. Celostátní konference Sekce fetální mediciny, hlavní organizátor, předseda organizačního výboru, Praha
2003
24. Celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky, předseda organizačního a vědeckého výboru, Praha
2004
4. Celostátní konference Sekce fetální mediciny, hlavní organizátor, předseda organizačního výboru
2004
25. Celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky, předseda organizačního a vědeckého výboru,
2005
5. Celostátní konference Sekce fetální mediciny, hlavní organizátor, předseda organizačního výboru, Praha
2005
26. Celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky, předseda organizačního a vědeckého výboru
2006
6. Celostátní konference Sekce fetální mediciny, hlavní organizátor, předseda organizačního výboru, Praha
2007
27. Celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky, předseda organizačního a předseda vědeckého výboru, Plzeň
2007
7. Celostátní konference Sekce fetální mediciny, hlavní organizátor, předseda organizačního výboru, Praha
2007
28. Celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky, předseda organizačního a vědeckého výboru, Ostrava
2008
8. Celostátní konference Sekce fetální mediciny, hlavní organizátor, předseda organizačního výboru, Praha
2008
29. Celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky, předseda organizačního a vědeckého výboru, Frymburk
2009
9. Celostátní konference Sekce fetální mediciny, hlavní organizátor, předseda organizačního výboru, Praha
2009
30. Celostátní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky, předseda organizačního a vědeckého výboru, Plzen
2010
20th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Praha, president
2013člen redakční rady časopisu Discovery Biology and Medicine

Granty

1993

Hlavní řešitel

Intraamniální transabdominální infuse antibiotika po předčasném odtoku vody plodové u extrémně nezralého plodu – snaha o intrauterinní therapii plodu.
Cílem projektu bylo ověřit vliv antepartální intraanmiální kontinuální transabdominální infuse s antibiotikem na perinatální mortalitu a morbiditu extrémně nezralých plodů po předčasném odtoku vody plodové.

1995

Hlavní řešitel

Antenatální stanovení CD znaků fetálních lymfocytů z krve získané punkcí pupečníku (studie imunotolerance matky a plodu).
Cílem projektu bylo vypracovat techniku vyšetření lymfocytárních CD znaků pomocí průtokové cytometrie ve fetální krvi, porovnat nálezy sledovaných CD znaků z fetální krve s nálezy u dospělých. a zjistit souvislost s indukcí “zánětlivé reakce” u plodu.

1995

Hlavní řešitel

Zvýšení efektivity diagnostiky a therapie isoimunisace pomocí antenatální ultrazvukem kontrolované punkce pupečníku.
Cílem projektu bylo zjistit, jaké změny vznikají ve fetální krvi získané punkcí pupečníku u isoimunisovaného plodu, optimalisovat vyšetřovací a terapeutický algoritmus tak, aby při minimu invasivních procedur bylo možno zajistit zdravý vývoj plodu a prokázat bezpečnost této metody.

2001

Hlavní řešitel

Vliv invazivních metod prenatální diagnostiky na výsledky těhotenství
Cílem studie je 1. získat přehled o počtu a typech jednotlivých invazivních výkonů ve sledovaném regionu 2. registrovat spektrum indikací, které vedou k provedení invazivních výkonů 3. zjistit počet a druh komplikací, které invazivní výkony provázejí 4. provést analýzu managementu patologických stavů řešených pomocí metod invazivní diagnostiky a terapie v souvislosti s výsledkem těhotenství 5. provést analýzu nákladů a efektivity prováděných výkonů

Spoluřešitel
(Hlavní řešitel
M. Kacerovský)

Identifikace biomarkerů intraamniální infekce a syndromu zánětlivé odpovědi plodu v plodové vodě: proteomický přístup, IGA MZČR, 2009

Spoluřešitel
(Hlavní řešitel
Milan Macek)

Zdokonalení časné prenatálnní diagnostiky a prevence s využitím vyšetření PAPP – A proteinu a hCG v seru těhotných v I. trimestru. (2861-5)

Spoluřešitel
(Hlavní řešitel
J. Kvasnička)

Prenatální vyšetření Rh typu plodu monoklonálními protilátkami a amplifikací DNA (2651-4)

Spoluřešitel
(Hlavní řešitel
J.Bendl)

Známky porušené hemostázy u gestačního diabetu ve vztahu k fetopatii (3310-4)

Spoluřešitel
(Hlavní řešitel
A. Křepelová )

Vrozené vývojové vady skeletu podmíněné mutacemi receptorů pro fibroplastové růstové faktory (FGFR)

Spoluřešitel
(Hlavní řešitel
Martin Hill)

Biochemická analytika méně běžných steroidů a její využití v laboratorní diagnostice
(4290-3)

Spoluřešitel
(Hlavní řešitel
Jaroslav Živný)

Dědičné maternální hyperfenylalaninemie-patofyziologické a metabolické studie během rizikové gravidity
(3309-3)
Spoluřešitel
(Hlavní řešitel
Aleš Hořínek)
Prenatální diagnostika chromosomálních aneuploidií analýzou DNA plodu v krevní plasmě a séru matky.  1999-2001, 079/1999/C/1.LF
Hlavní řešitel výzkumnému projektu RVO-VFN64165Odborná skupina reprodukční a gynekologické diagnostiky. (probíhající)

Pedagogická činnost

Středoškolská

1994 – 1995

Výuka pomaturitního ročníku porodních asistentek

Pregraduální

 
 

1993

MUC. J. Mašata
Studentská vědecká práce: Diagnostika a therapie plodu ohroženého Rh isoimunisací.
Calda, P., Žižka, Z., Mašata, M., Bendl J. (1993) Diagnostika a therapie plodu ohroženého Rh isoimunisací. Československá Gynekologie, 58, 278–292.
 

1985 – 1993

Jako sekundář se pravidelně podílel na výuce studentů v rámci stáží, vedl semináře z prenatální diagnostiky a porodnictví.
 

1990-dosud

Semináře pro studenty biologie
 

1994-dosud

Výuka studentů v rámci stáží, přednášky
 

1998

Školitel Diplomová práce MUC. Pavla Kavky
 

2001

Školitel postgraduálního studia MUDr. Ladislava Krofty
 

2001

Školitel postgraduálního studia MUDr. Hany Víškové
 

2002

Školitel postgraduálního studia MUDr. Kleiblové
 2012Oponent dizertační práce  MUDr. Tamary Žáčkové

Postgraduální

 
 

1990-dosud

Přednášky v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ)
 

1990-dosud

Praktická školení a přednášky v ultrazvukové diagnostice v rámci postgraduálního studia terénních lékařů
 

1998-dosud

předseda Komise pro státní závěrečné zkoušky z gynekologie a porodnictví
 od 3/2010člen zkušební komise pro závěrečné zkoušky certifikovaného kurzu v oboru perinatologie a fetomaternální medicína

 

 

Priority v České republice

1990

Punkce pupečníku

1991

Intraumbilikální transfuse

1991

Intraamniální transabdominální aplikace antibiotik

2002

Intrauterinní terapie TTTS oklusí pupečníku akrylátovým lepidlem

 

Ocenění a členství ve společnostech

 
2010
ISUOG Service Award za přínos k rozvoji společnosti
1994
Cilag Foundation Award
Pawlikova cena v oboru gynekologie a porodnictví
1998
Sonkova cena ultrazvukové sekce ČGPS ČLS JEP za práci ultrazvuk v gynekologii a porodnictví
1997
Liškova cena” Imunologické společnosti za práci:
Starý, J., Bartuňková, J. Kobilka, P., Vávra, V., Hrušák, O., Calda, P., Král, V., Švorc, K. (1996) Succesfull sibling blood transplantation in a six years old boy with leukocyte adhesion deficiency syndrome. Bone Marrow Transplantation, 18, 249 -252