Profesor MUDr. Pavel Calda, CSc.

Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. Lékařské fakulty University Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Apolinářská 18, 128 51 Praha 2

Tel.: +420 224967273, -7458, -1111

Fotografie pro média:

Profesor MUDr. Pavel Calda, CSc.                    
©️ Cojan van Toor Professional Photography; Oudewater; Netherlands