Profesor MUDr. Pavel Calda, CSc.

    Gynekologicko-porodnická klinika 1. Lékařské fakulty University Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Apolinářská 18, 128 51 Praha 2

    Tel.: +420 224967273, -7458, -1111

    Fotografie pro média:

    Profesor MUDr. Pavel Calda, CSc.                    
    ©️ Cojan van Toor Professional Photography; Oudewater; Netherlands