Profesor MUDr. Pavel Calda, CSc.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. Lékařské fakulty University Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, Apolinářská 18, 128 51 Praha 2

Tel.: +420 – 224967273, -7458, -1111

Fotografie pro média:

potrét civilní profesor Pavel Calda

portrét osobní: 2033×2031 foto (c) Georg Ksandr


portrét pracovní: 2616×3896 foto (c) archiv Pavel Calda

civilní portrét  833×1256 pix, 516 kb, foto (c) Jadran Šetlík

Dotazy – kontakt – klikni zde