Profesor MUDr. Pavel CALDA, CSc.

ZAMĚSTNÁNÍ

Profesor,  Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF a VFN
Centrum fetální mediciny a Oddělení ultrazvukové diagnostiky 
(vedoucí oddělení)

ODBORNOST

Porodnictví, Gynekologie, Reprodukční genetika

FUNKCE A ČLENSTVÍ VE SPOLEČNOSTECH

Mezinárodní
Člen mezinárodního sboru poradců – American Journal of Obstetrics and Gynecology
Section editor – European Gynecology & Obstetrics
Editorial board member – Medical Science Monitor
Editorial board – Gynecological and Reproductive Endocrinology and Metabolism
Editorial board –ObGyn.net 
Editorial board – MINERVA GINECOLOGICA

Národní
člen revizní komise České lékařské společnosti ČLS JEP
předseda České společnosti pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví, ČLS JEP
šéfredaktor časopisu Actual Gynecology and Obstetrics
předseda komise pro státní závěrečné zkoušky
člen poradní komise Ministerstva zdravnotnictví ČR
editor profesního portálu  www.gynstart.cz
člen – Česká společnost lékařské genetiky ČLS JEP

V minulosti
bývalý člen výboru  – International Society of Utlrasound in Obstetrics and Gynaecology (ISUOG) v letech 2007-2010
bývalý člen redakční rada – Journal of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
bývalý předseda a člen výboru sekce ultrazvukové diagnostiky České gynkologicko-porodnické společnosti ČLS JEP
bývalý člen grantové agentury Karlovy univerzity v Praze
bývalý vědecký sekretář a člen revizní komse (do 2017)  České gynekologicko-porodnické společnsti
bývalý člen  “Resource group” (EFSUMB)
bývalý člen výboru pro vzdělávání of EAPM European association of perinatal medicine  2011-12
bývalý člen České neonatologické společnosti
bývalý člen České společnosti transfuzního lékařství ČLS JEP
bývalý člen výboru sekce Perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP
bývalý předseda sekce fetální medicíny ČGPS ČLS ČLS JEP
bývalý šéfredaktor  Moderní Gynekologie (1998-2015)
bývalý Člen výboru poradců – Obgyn-Net

OCENĚNÍ

ISUOG Service Award 2010 za přínos k rozvoji společnosti
Cilag Foundation Award 1994 Pawlikova cena v oboru gynekologie a porodnictví
”Liškova cena” 1997 Imunologické společnosti
Sonkova cena 1998 za nejlepší publikaci v oblasti ultrazvukové diagnostiky

VÝZNAMNÉ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Obstetrics Forum 2015, Prague  (Chairman)
20th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG) 10-14 October 2010, Prague (Chairman)

MÉDIA, ROZHOVORY, ČLÁNKY, TELEVIZE

http://www.ajog.org http://www.medscimonit.com/ http://www.actualgyn.com http://www.isuog.org
http://www.modgyn.cz http://www.gynstart.cz


Poslední aktualizace